Stepos
 Ing. JOSEF BURYŠKA
     Projekční a inženýrské služby v oblasti pozemních staveb


Hlavní
Projekce
Nízkoenergetické stavby
Inženýring
Průkazy PENB
Reference
Tisk výkresů
KontaktZabývám se též projekcí nízkoenergetických domů. Stavba těchto objektů zažívá v dnešní době veliký boom. Každým rokem stoupá podíl nízkoenergetických staveb ve výstavbě nových objektů. Tento trend je především způsoben zvyšováním cen energií a celosvětovým tlakem na úsporu neobnovitelných zdrojů.

Nízkoenergetické domy se vyznačují nízkou spotřebou energií. Náklady na vytápění jsou o 40 - 60% menší než u klasické novostavby a potřeba tepla je nejvýše
50 kWh/m2 za rok. Navýšení ceny stavby bývá 10 - 20% oproti klasickému řešení.

Spotřeba energie v budově
                                                                                       
Snížení spotřeby energie na vytápění se docílí především:
  • Optimálním tvarem a umístěním objektu
  • Kvalitním zateplením obvodových konstrukcí
  • Nuceným větráním s rekuperací tepla
  • Použitím solárních a fotovoltaických panelů
  • Instalací tepelného čerpadla
Konstrukční systém nízkoenergetického domu může být klasický masivní zděný, či lehká dřevostavba. Objektivně se nedá říci, který systém je lepší. Oba mají své výhody i nevýhody, musí se vždy posoudit konkrétní případ novostavby s ohledem na individuální požadavky investora.

  
Nabízím vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.:

Objednat průkaz
PENB