Stepost  Ing. JOSEF BURYŠKA    
     Projekční a inženýrské služby v oblasti pozemních staveb


Hlavní
Projekce
Nízkoenergetické stavby
Inženýring
Průkazy PENB
Reference
Tisk výkresů
Kontakt    Vítejte na mých stránkách. Zabývám se zajištěním služeb v oblasti přípravných prací v  pozemním stavitelství. Jedná se především o  projekční služby, vyřizování dokumentů spojených se stavebním řízením, či zprostředkování služeb specializovaných odborníků.
  Moje působnost je především na ústeckoorlicku a rychnovsku. Projekční a inženýrské služby také poskutuji po celých Východních a Středních Čechách
 

Nabízím vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.:

Objednat průkaz
PENB