Stepost
  Ing. JOSEF BURYŠKA
     Projekční a inženýrské služby v oblasti pozemních staveb


Hlavní
Projekce
Nízkoenergetické stavby
Inženýring
Průkazy PENB
Reference
Tisk výkresů
Kontakt

      Provádím kompletní inženýring stavby vedoucí k úspěšnému získání stavebního povolení spočívající zejména v:
  • oddělení pozemku pro stavbu
  • vyjádření správců sítí k existenci sítí na pozemku
  • vyjádření správců sítí k připojení na technickou infrastrukturu
  • souhlas majitelů sousedních pozemků a nemovitostí
  • vyjádření příslušných orgánů státní správy
  • vyřízení žádosti na stavebním úřadě

     Služba je vhodná především pro ty, kteří se nechtějí zatěžovat zdlouhavou a náročnou administrativou spojenou s vyřizováním potřebných dokladů.
       Inženýring provádím nejen u svých projektů, ale nabízím ho i pro stavebníky, kteří si zakoupili typový projekt a potřebují osazení objektu na pozemek, či vyřízení stavebního povolení.Nabízím vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.:

Objednat průkaz
PENB